fbpx

Metsäsuunnittelu ja arvonmääritys

Tehokkain työkalu

Tehokas metsäomaisuuden hallinta kannattaa aloittaa laatimalla tavoitteiden mukainen metsäsuunnitelma. Arvonmääritys esimerkiksi kiinteistökauppaa, perinnönjakoa tai vakuusarvoa varten saadaan luotettavimmin määritettyä ajantasaisen metsäsuunnitelman perusteella.

Metsäsuunnitelmassa metsä on jaettu kuvioihin puuston koon, iän puulajijakauman, hoitotarpeen ja kasvupaikkatekijöiden perusteella.  Suunnitelma laaditaan kymmenen vuoden ajanjaksolle. Suunnitelman laatii metsätalousinsinööri ja siinä on ammattilaisen näkemys metsän nykytilasta ja tulevaisuudesta.  Jokaiselta kuviolta löytyy tiedot puustosta ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset. 

Metsäsuunnitelman avulla on helppo budjetoida metsätaloutta. Suunnitelmasta löytyy arviot kertyvistä hakkuutuloista, hoitotöiden kustannuksista ja aikajakauma tulojen sekä menojen syntymisestä. 

Asiakkaan tavoitteet kartoitetaan ja suunnitelma laaditaan niiden pohjalta. Suunnitelmassa voi painottaa esimerkiksi mahdollisimman nopeita hakkuutuloja, tasaisia hakkuutuloja, puustomäärän kasvattamista, luontoarvoja, jatkuvaa kasvatusta, riistanhoitoa tai hiilensidontaa.

Metsäsuunnitelmaan saa sähköisen käyttöliittymän, jonka avulla sitä on helppo tutkia tietokoneelta tai älypuhelimelta. Suunnitelman päivitys ja muokkaaminen tavoitteiden mukaan on helppoa ja sujuvaa. 

 

metsäsuunnittelun työkalut
tila-arvio

Arvonmääritys

Metsätilan arvo tarvitsee määrittää perinnönjakoa, tilakauppaa tai vakuusarvon määritystä varten. Tila-arviossa määritetään maapohjan ja puuston määrä ja arvo sekä mahdollisesti odotusarvo tulevaisuuden tuotoista. Muita arviossa huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi kulkuyhteydet, hakkuumahdollisuuksien ajankohdat ja vaadittavat hoitotyöt.

Menetelmiä määritykseen on erilaisia. Yleisimpiä tapoja on määrittää arvo maastossa tehdyn metsäsuunnitelman perusteella tai Metsäkeskusten ylläpitämän metsään.fi aineiston perusteella. Metsään.fi aineiston tarkkuus saattaa vaihdella ja joissain kohteissa sen kautta saadaan liian isoja puustoarvioita. Maastotyönä tehdyn puustoarvion avulla päästään tarkimpaan tulokseen, virhemarginaali vaihtelee 10 – 20 % välillä. Metsään.fi aineiston tarkkuus on yleensä tätä heikompaa. Tarkkuutta vaativissa tilanteissa, kuten tilakaupoissa tai perinnönjaossa, suositellaan käytettäväksi maastossa tehtyä arviota. 

 

Metsäsuunnitelma

Metsäsuunnitelma

-avaimet metsään

Tilaa helposti SpTammi Maastometsäsuunnitelma ja metsätilan arvonmääritys.

Metsäsuunnitelma kuvioidaan ilmakuvien ja kaukokartoitusaineiston perusteella. Puusto mitataan koealamittauksilla maastossa ja samalla määritetään luonto- sekä sertifiointikohteet. Maastomittauksilla päästään tehokkaaseen ja optimaaliseen lopputulokseen.

Suunnitelma toimitetaan pdf tiedostoina tai paperisena ja se on mahdollista ottaa käyttöön sähköisenä älylaitteille. Luovutettaessa suunnitelma ja sen käyttö käydään läpi metsänomistajan kanssa. Maastometsäsuunnitelma on saatavissa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. 

Maastometsäsuunnitelman hinta on 18.90 € /ha + 150 € perusmaksu. Yli 70 hehtaarin tilauksiin voi pyytää tarjouksen. Alv 0% 

 

Kaukokartoitussuunnitelma

Tilaa helposti koko Suomeen SpTammi Kaukokartoitusmetsäsuunnitelma ja metsätilan arvonmääritys.

Metsään.fi tietojen perusteella tehty metsäsuunnitelma ja arvonmääritys  280 € 40 hehtaariin asti. Ylimenevät 7 € per hehtaari (alv 0%). Yli 150 hehtaarin tilauksiin voi kysyä tarjousta.

Suunnitelma toimitetaan pdf tiedostoina ja se on mahdollista ottaa käyttöön sähköisenä älylaitteille. Suunnitelma tehdään Metsäkeskuksen tietojen pohjalta simulointia apuna käyttäen ja on maastotarkastamaton. Metsään.fi metsävaratieto on kerätty valmiiksi joko kaukokartoitusmenenetelmillä tai maastossa. Kiinteistökauppoja ja tarkempaa tietoa varten suosittelemme tilaamaan SpTammi MaastoMetsäsuunnitelman. 

 

avain metsään

Palvelumme

Metsäsuunnittelu ja arvonmääritys

Tavoitteiden mukainen metsäsuunnitelma ja metsäkiinteistön arvonmääritys eli tila-arviot.

Puukauppa

Puunmyyntisuunnitelmat, puukauppojen kilpailutukset ja konsultaatiot.

metsän istutus

Metsänhoito

Koko metsän kiertoajalle kaikki hoitopalvelut.

verokarhu

Metsäverotus

Vältä verokarhun yllätykset! Metsäveroilmoitukset ja verotuksen konsultaatiot.

arboristi pihapuunkaato

Puunkaato

Pihapuunkaadot ja hakkuut rakennetulla alueella.

tree-felling-957140_1280

Projektit ja hankkeet

Asiantuntija-, työnjohto-, konsulttipalvelut ja toteutus metsäosaamista vaativiin projekteihin.