fbpx

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

SIVUSTON TIETOSUOJASELOSTE

1. Salaus ja tietoturva

Sivuston tietoliikenne on suojattu salasanoin ja SSL-varmenteella. Sivustoa ylläpidetään tietokoneilla ja laitteilla joissa on käytössä haittaohjelmien- ja virustentorjunta. Tietokoneet ja laitteet toimivat salatussa ja suojatussa verkossa.

2. Evästeet

Sivuston käytöstä kerätään tietoa evästeillä. Evästeisiin ei tallenneta henkilötietoja. Tietoja kerätään käyntien määrästä, ajankohdista, avatuista sivuista ja käyttöajasta. Sivustolla on käytössä Google Analytics ja Facebookpixel. Nämä ohjelmat keräävät tietoa mm. sosiaalisen median tileistä, mutta niitä ei pysty sivuston ylläpitäjä yksilöimään tai tunnistamaan. Kerättyjä tietoja käytetään Suunnittelupalvelu Tammi Oy:n markkinointiin ja mainontaan Googlen ja Facebookin medioissa. Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy tietojen käytön. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

ASIAKASREKISTERISELOSTE

Suunnittelupalvelu Tammi Oy asiakasrekisteri

 

1. REKISTERINPITÄJÄ ja yhteyshenkilö

Yrityksen nimi : Suunnittelupalvelu Tammi Oy

Osoite: Tyllijoentie 216 66420 Ruto

Y-tunnus: 3113304-1

Puhelinnumero: 050 372 4769

Sähköpostiosoite: info(at)sptammi.fi

Tietosuojavastaava: Toimitusjohtaja Antti Tammi

Rekisterivastaava: Toimitusjohtaja Antti Tammi

Kotisivuosoite: www.sptammi.fi

2. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakaspalvelu ja asiakassuhteen ylläpito. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen. Rekisteriä pidetään myös turvaamaan rekisterinpitäjän oikeusturva ja täyttämään lakien ja viranomaisten määräykset.

 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakasrekisterin ylläpito ja päivitys

 • yrityksen toimintaan liittyvä viestintä ja markkinointi

 • yrityksen toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

 • Lakeihin ja velvollisuuksiin perustuva tarkoitus

 • Rekisterinpitäjän oikeusturvan vaatimat toimet

 4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ ja tietolähteet

Rekisterin sisältö:

 • nimi

 • syntymäaika

 • henkilötunnus

 • postiosoite

 • sähköpostiosoite

 • puhelinnumero/t

 • asiakasnumero

 • sopimukset

 • maksutapahtumat

 • markkinointiesto

 • Kiinteistöomistukset

 • Metsävaratieto

 • Kirjanpito- ja verotustietoja

 • osasta edellä mainituista muutoshistoriatieto

Henkilötietoja voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka asiakas on itse antanut rekisterin pitäjälle tai kolmannelta osapuolelta on saatettu rekisterinpitäjän tietoon. Tietoja rekisteriin saadaan myös muista lähteistä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Postin osoitetietojärjestelmä, maanmittauslaitos.

5. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Niiden henkilöiden osalta, jotka pyytävät tulla poistetuksi rekisteristä kokonaan, tuhotaan kaikki mahdollinen tieto, minkä säilyttäminen ei ole tarpeen lakien ja velvollisuuksien täyttämiseksi tai rekisterinpitäjän oikeusturvan varmistamiseksi. 

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Tietoja käsittelevät luottamuksellisesti vain ne henkilöt, joilla on siihen perusteltu tarve.

7. TIETOJEN SIIRTO ja luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille lain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa tai kun siitä on turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyynnöstä tarpeen. Tietoja voidaan antaa aliurakoitsijoille ja muille kolmansille osapuolille, mikäli se on tarpeen sovitun palvelun tuottamiseksi asiakkaalle.

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolaki 26 §:n mukaan

 • tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu

 • vaatia virheellisen tiedon korjaamista

 • vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän järjestelmistä

Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa viivytyksettä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaisesti kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.

Pyyntö kaikissa em. asioissa tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna:

Suunnittelupalvelu Tammi Oy

Tyllijoentie 216

66420 Ruto

tai sähköpostilla osoitteeseen

info(at)sptammi.fi

9. REKISTERIN SUOJAUS

Asiakasrekisterin tiedot suojataan normaaleilla tietojenkäsittelyyn liittyvillä toimilla. Tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.  Mapissa säilytettävät tiedot säilytetään turvallisesti ja huolellisesti. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on siihen perusteltu tarve.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

 

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 

Palvelumme

Metsäsuunnittelu ja arvonmääritys

Tavoitteiden mukainen metsäsuunnitelma ja metsäkiinteistön arvonmääritys eli tila-arviot.

Puukauppa

Puukauppa

Puunmyyntisuunnitelmat, puukauppojen kilpailutukset ja konsultaatiot.

metsäpalvelu metsän hoito metsän istutus

Metsänhoito

Koko metsän kiertoajalle kaikki hoitopalvelut.

verokarhu

Metsäverotus

Vältä verokarhun yllätykset! Metsäveroilmoitukset ja verotuksen konsultaatiot.

arboristi pihapuunkaato puunkaato

Puunkaato

Pihapuunkaadot ja hakkuut rakennetulla alueella.

tree-felling-957140_1280

Projektit ja hankkeet

Asiantuntija-, työnjohto-, konsulttipalvelut ja toteutus metsäosaamista vaativiin projekteihin.