fbpx

Metsä- ja luontoalan suunnittelupalvelut

Metsäasiantuntija

Suunnittelupalvelu Tammi on asiantuntija metsän-, luonnon- ja puustonhoidossa sekä  puunkaadossa ja puunkorjuussa vaativissa olosuhteissa. Tarjoamme metsä- ja luontoalan suunnittelupalvelut julkishallinnolle, organisaatioille ja yrityksille sekä kiinteistönomistajille ja -haltijoille.

Suunnittelupalvelu Tammen tiimillä on pitkä kokemus onnistuneista projekteista. Suunnittelemme vuosittain useita tuhansia hehtaareja metsän- ja luonnonhoitoa käyttäen PEFC ja FSC sertifikaatteja. Meillä on kokemusta puunkorjuun ja puustonhoidon suunnittelusta ja toteutuksesta vaativissa ympäristöissä, teollisuuslaitosalueilla, taajamissa, haastavissa luonnonolosuhteissa kuten jyrkillä rinteillä tai vesitse sekä erilaisten infrahankkeiden yhteydessä. SpTammi myös suunnittelee ja toteuttaa puistojen ja puistometsien hoitoa.

Uskomme jatkuvaan kehitykseen ja osaamisen kehittämiseen, pysyen ajan tasalla teknologian, tieteen, metsän- ja luonnonhoidon sekä ilmastokysymysten viimeisimmistä edistysaskelista. Tarjoamme palveluitamme luonnon ennallistamiseen, luonnonsuojelualueiden käytön suunnitteluun, metsä- ja luontoinventointeihin, metsänhoidon asiantuntijuuteen ja paikkatietoon. 

Voimme luoda räätälöityjä karttoja ja tietokantoja asiakkaillemme, määrittäen vyöhykkeitä kasvillisuuden, puuston, maaperän ravinteisuuden, maaperän, korkeuden, valuma-alueiden ja muiden tekijöiden perusteella. Lisäksi tarjoamme ilmakuvausta droneilla ajantasaiseen kartoitukseen ja metsätuhojen seurantaan.

Työskentelemme tiiviisti asiakkaiden kanssa arvojen, tavoitteiden ja päämäärien määrittämiseksi. räätälöidyn, tarpeiden mukaisen suunnitelman luomiseksi. Tarjoamme tarkkoja laskelmia erilaisten vaihtoehtojen ja tavoitteiden taloudellisista vaikutuksista metsänhoidossa, varmistaen että asiakkaamme voivat maksimoida metsiensä monikäyttöhyödyt tasapainottaen talouden, luonnon, virkistysarvojen ja ilmastokysymysten välillä.

metsäinsinööri, työnjohto

Palvelumme

Metsäsuunnittelu ja arvonmääritys

Tavoitteiden mukainen metsäsuunnitelma ja metsäkiinteistön arvonmääritys eli tila-arviot.

Puukauppa

Puukauppa

Puunmyyntisuunnitelmat, puukauppojen kilpailutukset ja konsultaatiot.

metsäpalvelu metsän hoito metsän istutus

Metsänhoito

Koko metsän kiertoajalle kaikki hoitopalvelut.

verokarhu

Metsäverotus

Vältä verokarhun yllätykset! Metsäveroilmoitukset ja verotuksen konsultaatiot.

arboristi pihapuunkaato puunkaato

Puunkaato

Pihapuunkaadot ja hakkuut rakennetulla alueella.

li-2.jpg

Referenssit ja asiakkaamme

Tutustu työkohteisiimme ja asiakkaisiimme.