fbpx

Asiakaskertomukset ja referenssit

Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua

Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä kansainvälisistä suuryrityksistä pieniin erikoisalan osaajiin. Lisäksi palveluitamme käyttää useita kuntia ja lukuinen määrä yksityishenkilöitä.  Kattavan metsäpalvelun lisäksi SpTammella on toimintaa ja historiaa luonnonhoidon-, ja ennallistamissuunnittelussa, infrarakennusprojekteissa, teollisuushankkeissa, sähkölinjatöissä, tie- ja ratahankkeissa. Tutustu alla joihinkin asiakkaisiimme ja palveluihimme.

Upm Metsä

SpTammi on toimittanut UPM metsälle metsäsuunnitelmia toimintansa alusta alkaen. Yhteistä toimintaa on ollut myös metsänhoitopalveluissa ja linjaurakoissa.

upm metsä

Metsä Group

Olemme toimittaneet Metsägroupille (Entinen Metsäliitto) metsäasiantuntijapalveluita sekä metsäsuunnittelua.

Neste Oyj

SpTammi on suorittanut Nesteelle vaativan tehdasalueympäristön puuston poistoa ja puunkaatoa.

Laihian kunta

Laihianjoen rantojen- ja puustonhoitohankkeen organisoinnista ja käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Suunnittelupalvelu Tammi Oy. Hankkeessa suoritettiin maisemanhoitoa, tulvasuojelua ja liikenneturvallisuuden parantamista.

Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki käyttää SpTammen puunkaato ja arboristipalveluita.

Ylöjärvi
Kurikka

Kurikan kaupunki

Suunnittelupalvelu Tammi on toimittanut Kurikan kaupungille Kyrönjoen vesistöön virkistyskäyttöön painottuneen kunnostussuunnitelman.

ELY-keskus

Suunnittelupalvelu Tammi on suorittanut Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Natura 2000 -alueen suunnittelua ja inventointia. 2023 olemme mukana LIFE Revives, Pirkanmaan raakkujokien hoidon suunnittelussa.

ELY-keskus

Palvelumme

Metsäsuunnittelu ja arvonmääritys

Tavoitteiden mukainen metsäsuunnitelma ja metsäkiinteistön arvonmääritys eli tila-arviot.

Puukauppa

Puukauppa

Puunmyyntisuunnitelmat, puukauppojen kilpailutukset ja konsultaatiot.

metsäpalvelu metsän hoito metsän istutus

Metsänhoito

Koko metsän kiertoajalle kaikki hoitopalvelut.

verokarhu

Metsäverotus

Vältä verokarhun yllätykset! Metsäveroilmoitukset ja verotuksen konsultaatiot.

arboristi pihapuunkaato puunkaato

Puunkaato

Pihapuunkaadot ja hakkuut rakennetulla alueella.

tree-felling-957140_1280

Projektit ja hankkeet

Asiantuntija-, työnjohto-, konsulttipalvelut ja toteutus metsäosaamista vaativiin projekteihin.